Rang lista za rujan 2019.

# Član Bodovi
1. Lekić Ivan 41
2. Zorić Zoran 37
3. Krolo Branko 28
4. Peruzović Gorana 23,5
5. Grubišić Dinko 22
6. Bajalica Loreta 21
7. Vojković Edi 19
8. Lisica Nevenka 18,5
9. Kružić Stanko 18
10. Andrić Saša 17
11. Lovrić Inga 17
12. Barić Jadranka 16
13. Vilić Ante 15
14. Čakić Aljoša 15
15. Pojer Jasminka 14
16. Vrščaj Igor 14
17. Mirković Tatjana 14
18. Bešenski Nada 4,5
19. Mosettig Ivan 1