Rang lista za ožujak 2019.

# Član Bodovi
1. Lekić Ivan 67.00
2. Krolo Branko 58.50
3. Pivačić Ivica 32.00
4. Marčić Izabela 32.00
5. Kozulić Miro 30.00
6. Vojković Edi 26.00
7. Čokljat Žarko 25.50
8. Vilić Ante 23.00
9. Čakić Aljoša 23.00
10. Vrščaj Igor 22.00
11. Bajalica Loreta 22.00
12. Barić Jadranka 21.00
13. Pojer Jasminka 21.00
14. Grubišić Dinko 18.00
15. Lelanović Vedran 17.00
16. Mirković Tatjana 14.00
17. Kružić Stanko 12.00
18. Andrić Saša 9.00
19. Lovrić Inga 9.00
20. Lisica Nevenka 7.00
21. Peruzović Gorana 5.50
22. Mosettig Ivan 5.50
23. Bešenski Nada 5.00