Rang lista za svibanj 2019.

# Član Bodovi
1. Krolo Branko 69.00
2. Lekić Ivan 47.00
3. Grubišić Dinko 45.00
4. Vojković Edi 41.00
5. Pivačić Ivica 32.00
6. Barić Jadranka 29.50
7. Marčić Izabela 26.50
8. Lelanović Vedran 25.00
9. Vrščaj Igor 25.00
10. Bajalica Loreta 24.00
11. Mosettig Ivan 21.00
12. Peruzović Gorana 20.00
13. Vilić Ante 19.00
14. Pojer Jasminka 19.00
15. Mirković Tatjana 19.00
16. Čakić Aljoša 19.00
17. Andrić Saša 15.00
18. Lovrić Inga 15.00
19. Lisica Nevenka 12.50
20. Kružić Stanko 10.00
21. Bešenski Nada 9.50