Gorana Peruzović


Turnir Mjesto Poeni
IMP - 14.02.2019. 6. 2.00
XIMP - 17.01.2019. 4. 1.00
XIMP - 17.01.2018. 4. 1.00
IMP - 03.01.2019. 5. 1.00
IMP - 06.12.2018. 6. 1.00
UKUPNO 6.00