Skupština kluba

21.06.2017. 21:39

Predmet: Skupština, poziv

 

Dana 26.06.2017. (ponedjeljak) sa pčetkom 18:00 sati, u prostoru Bridge klub „SPLIT“ – Osječka 24A, održati će se godišnja skupština Bridge kluba „Split“ sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izbor radnih tijela
  1. radnog predsjedništva
  2. verifikacijske komisije
  3. zapisničara
 2. Izvješće verifikacijske komisije.

 3. Usvajanje dnevnog reda.

 4. Izvješće o radu Kluba za 2016 g. (predsjednik Krolo) i njegovo usvajanje.

 5. Financijsko izvješće Kluba za 2016 g. (tajnik Pivačić i rizničar Zorić).

 6. Izvješće Nadzornog odbora i njegovo usvajanje.

 7. Usvajanje financijskog izvješća.

 8. Izbor blagajnika kluba

 9. Različito.

Tajnik BK „Split“

Ivica Pivačić dipl.ing.